AKTUALITYZtráty a nálezy  7.08.2023, 14:13:20
Ztráty a nálezy po táboře naleznete zde.  

Křtění Neptunem  1.08.2023, 14:03:50
Do pravěké Zlaté zátoky zase po roce zavítal Pán vod, aby pokřtil nové vodáky a uvedl je do svého společenství. Na jeho počest pak človíčci křepčili a radovali se z dalšího povedeného tábora v Ledči.
Pravěk už je historií a my můžeme nabírat síly a těšit se na příští rok.  

Luky a oštěpy  28.07.2023, 02:28:42
I pravěcí lidé musejí umět pronést vzácné artefakty přes celní kontrolu a nebo se nenechat chytit. Tradiční pašeráci učí chytrosti, hbitosti, vzájemné koordinace i rychlosti.
Odpoledne se človíčci chystali na lov mamutů, přičemž měli za úkol vyrobit pravěké lovecké nástroje - luky a oštěpy. Následná zkouška ukázala, čí šíp doletí nejdále a jak náročné je trefit mamutí cíl.
Večerní finská stezka ukázala hranice odolnosti a vytrvalosti pravěkých borců a následné opékání ováloidů bylo zaslouženou odměnou pro všechny.  

Doba ledová a Kamenná Lhota  27.07.2023, 01:51:28
Dnes do našeho pravěkého sídliště přišla doba ledová, a tak jsme se raději vydali za lepším počasím do Kamenné Lhoty (jak příznačné pojmenování). Tam nám pravěcí potápěči předvedli svoji techniku a práci, aby nakonec to teplejší počasí přeci jen dorazilo.
Po návratu do hlavní jeskyně se ovšem doba ledová vrátila, a to nejen do našeho kamenného biografu.  

Ledečové jeskyně a noční lov  26.07.2023, 01:33:11
Dnes se naši neandrtálci vydali do moderního velkoměsta utratit všechny své kameny. Někteří by rádi utratili i víc než mají, což ovšem místní obyvatelstvo nelibě nese. Proto jsme raději zvolili taktický ústup a přesunuli se ke společnému ohni do sousedního tábora kouzelníků. Když padla tma, tak se sběrači vydali přímo do svých kutlochů, zatímco lovci šli nočními cestami prozkoumat stezky divokých zvířat. Několik odvážných sběračů se na noční výpravu odvážně přidalo k lovcům, přičemž jeden z nich dokonce celou tlupu vedl.  

Doba kamenná a mamutí kýta  25.07.2023, 00:51:57
Pravěcí lidé se vydali hledat základní prvek doby kamenné: kameny. Každý z človíčků dokázal ohromnou sílu, když našel a přinesl kámen odpovídající jeho věku s síle. Kameny totiž nejsou jen skvělý stavební prvek, třeba na ohniště, ale také věc, kterou mohou vyměnit například za informace o výskytu stáda mamutů.
Odpoledne se totiž na jejich lov, zatímco sběrači připravovali ohniště na pravěkou hostinu.
Nejúspěšnější lovci přinesli mamutí kýtu, kterou následně rožnili nad ohněm, a k tomu společně připravovali pochoutku ve formě bramborových placek.  

Kradení ohně a suchý sběrač  24.07.2023, 10:31:37
Pravěké tlupy k přežití potřebují oheň. Ten svůj si musejí hlídat a cizí tlupy o něj připravit. Za tímto účelem na protivníky vrhají tajemné plody.
Když je dobojováno, musejí se zásoby plodů doplnit. Plody však rostou za řekou a sbírat je ovšem umí jen vycvičení sběrači, kteří ale neumí plavat a nesmí se namočit. Je tedy potřeba sehnat materiál na stavbu voru, společně ho sestavit a za pomoci lovců dostat sběrače bezpečně tam i zpět.  

Sportovní klání a kulturní výměna  23.07.2023, 10:27:55
Naše pravěké společenství se vydalo navštívit neznámou kulturu žijící opodál. Ukázalo se, že sousedé se vyvíjeli odlišně a dospěli do světa čar a kouzel. Obě kultury poměřili své dovednosti v kopání do kulatého balvanu. Po napínavém průběhu zápasu se radovali kouzelníci. Vůdci tlup však reputaci pravěku napravili při následném zápasu v odbíjení kulatého balvanu.
Odpoledne kulturní výměna pokračovala, přičemž kouzelníci se na chvíli mohli přenést do pravěkého světa a vyzkoušet si tamní úkoly, zatímco pravěcí človíčci vyzkoušeli úkoly ve světě čar a kouzel.  

Sběr cenných semen a cesta evoluce  21.07.2023, 20:52:38
V našem pravěkém sídlišti rozkvetly vzácné rostliny, jejichž plody obsahují cenná semena.
Lovci se tentokrát přidali ke sběračům, aby semen pro svoji tlupu získali co nejvíce.
Vzácná semena se totiž v naší pravěké kultuře stala dobrým platidlem, které človíčci mohli využít v nově otevřeném pracasinu.
Po sběru semen se sběrači vydali zmapovat cestu evoluce, aby ji celou včetně všech odboček vysvětlili svým lovcům. Lovci se pak na tuto cestu vydali samostatně také, přičemž se řídili jen pokyny získanými od sběračů.
Zatímco jedna půlka tlupy byla na cestě evoluce, druhá půlka se jala soupeřit dalšími tlupami o trofejní ocásky.  

Lov ryb  20.07.2023, 22:39:13
Jelikož mamuta už pravěcí obyvatelé snědli a stále měli hlad, vydali se do nedalekých vod bohatých na ryby. Tam si nejen lovci, ale i sběrači, vyzkoušeli svoji trpělivost při jejich chytání. Nebylo překvapením, že nejúspěšnějším lovcem byl náš prakuchař, který z ulovených kousků připraví chutnou krmi.
Po návratu ke svým jeskyním naši neandrtálci využili rozdělaného ohně, aby se u něj zahřáli a opekli prabuřty.  

Výroba pastí a souboj na vodě  20.07.2023, 00:03:53
Naši pravěcí lidé si potřebovali obstarat maso. Protože jsou ale nadmíru chytří, nebojovali s velkými mamuty, ale rozhodli se vytvořit past na mládě mamuta, kterého si pak nejprve vykrmí.
Lovci i sběrači prokázali velký důvtip i dovednosti a některé jejich pasti byly velice originální.
V odpoledním čase se rozhořela bitva na lodích o zvláštní kulaté předměty, kdy se jednotlivé tlupy snažili získat soupeřův předmět, a zároveň ubránit ten svůj. Mnohé posádky předvedly obdivuhodné výkony, za které pak pro svoji tlupu získaly další kameny na své stavby.  

Hledání symbolů  18.07.2023, 22:10:33
Obyvatelé pravěkého sídliště vyšli ze svých jeskyní, aby v okolí hledali stopy po dalším osídlení. Lovci i sběrači se vydali odděleně, aby každý pátral po jiném typu značek. Z nalezených stop se zdá, že v okolí je více tlup a je tedy potřeba se mít na pozoru.
Odpoledne naši pralidé opět zkoušeli nové dovednosti při krocení řeky a večer se u filmovho plátna vydali na Cestu do pravěku.  

Jeskynní malby a krocení řeky  17.07.2023, 23:32:00
Po zabydlení jeskyní bylo načase si je zútulnit. Každá tlupa své doupě vyzdobila jeskynními malbami a na obřadné ploše vztyčila posvátký kámen. Za své výkony byli pravěcí lidé oceněni několika kamennými bloky, ze kterých budou své stavby vylepšovat a rozšiřovat.
Odpoledne se tlupy vydaly krotit zdejší divokou řeku, která teče tam, kam zrovna fouká vítr.
Večer pak křepčili v rytmu pravěkých tónů.  

Jeskyně zabydleny  17.07.2023, 00:22:31
Pravěcí lidé se ubytovali ve svých jeskyních a posilnili se poskytnutou krmí.
Večer se vydali za místním šamanem, aby jim ukázal další směr. Šaman vytvořil z pralidí jednotlivé tlupy, rozdělil je na lovce a sběrače a určil jim jejich vůdce. Každá tlupa bude muset hlídat svůj hlavní kámen, bojovat o přežití a získávat více kamenů. Na to je potřeba se dobře vyspat...